Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 126, 127 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 126, 127 Luyện tập 3 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 126, 127 Luyện tập 3

Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 126, 127 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 126 Bài 1:

Toán lớp 2 trang 126, 127 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức (ảnh 6)

a) Tìm số thích hợp.

Toán lớp 2 trang 126, 127 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức (ảnh 5)

b) Những toa nào ghi phép tính có kết quả bé hơn 60?

c) Những toa nào ghi phép tính có kết quả lớn hơn 50 và bé hơn 100?

Phương pháp giải:

a) Tính nhẩm (cộng, trừ các số tròn chục), tìm kết quả phép tính ở mỗi toa tàu rồi hoàn thiện bảng đã cho.

b, c) Dựa vào kết quả đã tính được ở câu a, so sánh các số rồi trả lời câu hỏi của bài toán.

Lời giải:

a) Ta có:

50 + 10 = 60 ;                   60 + 40 = 100 ;

60 – 30 = 30 ;                   70 – 20 = 50.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 126, 127 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức (ảnh 4)

b) Ta có:

60 = 60 ;                         100 > 60;

30 < 60 ;                          50 < 60.

Vậy các toa D và E ghi phép tính có kết quả bé hơn 60.

c) Ta có: 50 < 60 < 100.

Vậy các toa A và B ghi phép tính có kết quả lớn hơn 50 và bé hơn 100.

Toán lớp 2 trang 127 Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 28 + 35

    63 – 28

    63 – 35

b) 42 + 49

    91 – 42

    91 – 49

Phương pháp giải:

– Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Tính : Cộng, trừ lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

a)+283563                      632835                     633528

b)+424991                     914249                       914942

Toán lớp 2 trang 127 Bài 3: Tìm chỗ đỗ cho ô tô.

Toán lớp 2 trang 126, 127 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm các phép tính trên mỗi ô tô rồi nối phép tính với kết quả của phép tính đó.

Lời giải:

Ta có:

14 + 16 = 30 ;                     72 – 45 = 27 ;

65 – 12 = 53 ;                     34 + 16 = 50.

Vậy mỗi ô tô được nối tương ứng với chỗ đỗ như sau:

Toán lớp 2 trang 126, 127 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 127 Bài 4: Một đội đồng diễn thể dục thể thao gồm có 56 người mặc áo đỏ và 28 người mặc áo vàng. Hỏi đội đồng diễn đó có tất cả bao nhiêu người?

Toán lớp 2 trang 126, 127 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số người mặc áo đỏ, số người mặc áo vàng) và hỏi gì (số người có tất cả ), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Muốn tìm số người có tất cả ta lấy số người mặc áo đỏ cộng với số người mặc áo vàng.

Lời giải:

Tóm tắt

Áo đỏ: 56 người

Áo vàng: 28 người

Tất cả: … người?

Bài giải

Đội đồng diễn đó có tất cả số người là:

56 + 28 = 84 (người)

Đáp số: 84 người.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 124, 125 Luyện tập 1…

Toán lớp 2 trang 125, 126 Luyện tập 2…

Toán lớp 2 trang 128 Luyện tập 4…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá