Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 16, 17 Bài 41: Phép chia | Kết nối tri thức

Thầy cô giới thiệu Giải bài tập Toán lớp 2 trang 16, 17 Bài 41: Phép chia sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 16, 17 Bài 41: Phép chia

Toán lớp 2 trang 16 Hoạt động

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 16, 17 Bài 41: Phép chia | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 16 Bài 1: Chọn phép tính thích hợp.

Toán lớp 2 trang 16 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Phương pháp giải:

– Để tìm số lọ hoa cắm được ta lấy số bông hoa chia cho số bông hoa có trong mỗi lọ.

– Để tìm số bông hoa có mỗi lọ ta lấy số bông hoa chia cho số lọ hoa.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 16 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Toán lớp 2 trang 16 Bài 2: Với mỗi phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu).

a) 2 × 4 = 8                   b) 2 × 7 = 14

c) 5 × 8 = 40                 d) 5 × 3 = 15

Toán lớp 2 trang 16 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Dựa vào phép nhân đã cho để viết hai phép chia tương ứng như ví dụ mẫu.

Lời giải:

b) 2 × 7 = 14

   14 : 2 = 7 và 14 : 7 = 2

c) 5 × 8 = 40

   40 : 5 = 8 và  40 : 8 = 5

d) 5 × 3 = 15

   15 : 5 = 3 và 15 : 3 = 5

Toán lớp 2 trang 16, 17 Luyện tập

Toán lớp 2 trang 16 Bài 1: Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

Toán lớp 2 trang 16, 17 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

a) Tính nhẩm các phép tính dựa vào bảng nhân 2, bảng nhân 5 đã học rồi viết kết quả vào ô có dấu ? trong bảng.

b) Dựa vào bảng nhân ở câu a để thực hiện phép chia rồi viết kết quả vào ô có dấu ? trong bảng.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 16, 17 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 17 Bài 2: Tính (theo mẫu).

Toán lớp 2 trang 16, 17 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép nhân, phép chia như thông thường, sau đó ghi thêm đơn vị đo vào kết quả.

Lời giải:

a) 2 cm × 5 = 10 cm

   10 cm : 5 = 2 cm

b) 2 kg × 3 = 6 kg

    6 kg : 3 = 2 kg

c) 2 l × 4 = 8 l

    8 l : 4 = 2 l 

Toán lớp 2 trang 17 Bài 3: Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

Toán lớp 2 trang 16, 17 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Phương pháp giải:

Để tìm số hạt dẻ mỗi bạn nhận được ta lấy số hạt dẻ chia cho số bạn.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 16, 17 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Toán lớp 2 trang 17 Bài 4

Chia 20 kg gạo vào các túi, mỗi túi 5 kg. Hỏi được bao nhiêu túi gạo như vậy?

Toán lớp 2 trang 16, 17 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 8)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số ki-lô-gam gạo, số ki-lô-gam gạo có trong mỗi túi) và hỏi gì (số túi gạo được chia), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số túi gạo ta lấy số ki-lô-gam gạo chia cho số ki-lô-gam gạo có trong mỗi túi.

Lời giải:

Tóm tắt

5 kg: 1 túi     

20 kg : … túi?

Bài giải

Có số túi gạo là:

20 : 5 = 4 (túi)

Đáp số: 4 túi gạo.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *