Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 24, 25 Bài 44: Bảng chia 5 | Kết nối tri thức

Thầy cô giới thiệu Giải bài tập Toán lớp 2 trang 24, 25 Bài 44: Bảng chia 5 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 24, 25 Bài 44: Bảng chia 5

Toán lớp 2 trang 24, 25 Hoạt động

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 24, 25 Bài 44: Bảng chia 5 | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 24 Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống.

Toán lớp 2 trang 24, 25 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các phép tính dựa vào bảng chia 5 rồi viết kết quả vào ô có dấu “?” trong bảng.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 24, 25 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Toán lớp 2 trang 25 Bài 2: Tính nhẩm.

Toán lớp 2 trang 24, 25 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các phép tính ghi ở hai con lân dựa vào bảng chia 2, bảng chia 5 đã học.

Lời giải:

10 : 5 = 2                            14 : 2 = 7

12 : 2 = 6                            15 : 5 = 3

20 : 5 = 4                            40 : 5 = 8

Toán lớp 2 trang 25 Bài 3: Cửa hàng hoa có 40 bông hoa cúc. Cô bán hàng đã bó hoa cúc thành các bó, mỗi bó 5 bông. Hỏi có bao nhiêu bó hoa cúc?

Toán lớp 2 trang 24, 25 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bông hoa cúc có tất cả, số bông hoa cúc của mỗi bó) và hỏi gì (số bó hoa cúc), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số bó hoa cúc ta lấy số bông hoa cúc có tất cả chia cho số bông hoa cúc của mỗi bó.

Lời giải:

Tóm tắt

Có: 40 bông hoa cúc

Mỗi bó: 5 bông         

Có: … bó hoa cúc?   

Bài giải

Có số bó hoa cúc là:

40 : 5 = 8 (bó)

Đáp số: 8 bó hoa cúc.

Toán lớp 2 trang 25 Luyện tập

Toán lớp 2 trang 25 Bài 1: Tính.

Toán lớp 2 trang 25 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên từ trái sang phải.

Lời giải:

a) Ta có:      10 : 2 = 5 ;

                    5 × 4 = 20.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 25 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 3)

b) Ta có:     5 × 4 = 20 ;

                  20 : 2 = 10.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 25 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 25 Bài 2: Bạn Nam đã cắt 30 hình tròn để trang trí đèn ông sao, mỗi chiếc đèn cần 5 hình. Hỏi bạn Nam trang trí được bao nhiêu chiếc đèn ông sao?

Toán lớp 2 trang 25 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số hình tròn Nam đã cắt được, số hình tròn để trang trí mỗi chiếc đèn) và hỏi gì (số chiếc đèn ông sao Nam trang trí được), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số chiếc đèn ông sao Nam trang trí được ta lấy số hình tròn Nam đã cắt được chia cho số hình tròn để trang trí mỗi chiếc đèn.

Lời giải:

Tóm tắt

Đã cắt: 30 hình tròn             

Mỗi chiếc đèn: 5 hình tròn    

Trang trí được: … chiếc đèn?

Bài giải

Bạn Nam trang trí được số chiếc đèn ông sao là:

30 : 5 = 6 (chiếc)

Đáp số: 6 chiếc đèn ông sao.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *