Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 25 Luyện tập | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 25 Luyện tập sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 25 Luyện tập

Toán lớp 2 trang 25 Bài 1: Tính.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 25 Luyện tập | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 25 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên từ trái sang phải.

Lời giải:

a) Ta có:      10 : 2 = 5 ;

                    5 × 4 = 20.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 25 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 3)

b) Ta có:     5 × 4 = 20 ;

                  20 : 2 = 10.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 25 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 25 Bài 2: Bạn Nam đã cắt 30 hình tròn để trang trí đèn ông sao, mỗi chiếc đèn cần 5 hình. Hỏi bạn Nam trang trí được bao nhiêu chiếc đèn ông sao?

Toán lớp 2 trang 25 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số hình tròn Nam đã cắt được, số hình tròn để trang trí mỗi chiếc đèn) và hỏi gì (số chiếc đèn ông sao Nam trang trí được), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số chiếc đèn ông sao Nam trang trí được ta lấy số hình tròn Nam đã cắt được chia cho số hình tròn để trang trí mỗi chiếc đèn.

Lời giải:

Tóm tắt

Đã cắt: 30 hình tròn             

Mỗi chiếc đèn: 5 hình tròn    

Trang trí được: … chiếc đèn?

Bài giải

Bạn Nam trang trí được số chiếc đèn ông sao là:

30 : 5 = 6 (chiếc)

Đáp số: 6 chiếc đèn ông sao.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 24, 25 Hoạt động…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *