Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 28, 29 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 28, 29 Luyện tập 2 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 28, 29 Luyện tập 2

Toán lớp 2 trang 28 Bài 1: Tính nhẩm.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 28, 29 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 28, 29 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm các phép nhân, phép chia dựa vào bảng nhân 2, bảng nhân 5, bảng chia 2, bảng chia 5 đã học.

Lời giải:

2 × 1 = 2                          6 : 2 = 3

2 × 7 = 14                        10 : 2 = 5

5 × 1 = 5                          15 : 5 = 3

5 × 9 = 45                        18 : 2 = 9

35 : 5 = 7                         5 × 7 = 35

40 : 5 = 8                         2 × 6 = 12

Toán lớp 2 trang 28 Bài 2: Tìm chuồng cho chim bồ câu.

Toán lớp 2 trang 28, 29 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Phương pháp giải:

Tính kết quả của phép tính ghi trên mỗi con chim bồ câu, rồi tìm chuồng cho con chim đó.

Lời giải:

Ta có:

25 : 5 = 5                  2 × 2 = 4                    30 : 5 = 6

8 : 2 = 4                     2 × 4 = 8                   45 : 5 = 9

2 × 3 = 6                   18 : 2 = 9                   10 : 2 = 5

Vây mỗi con chim bồ câu được nối với chuồng tương ứng như sau:

Toán lớp 2 trang 28, 29 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Toán lớp 2 trang 29 Bài 3: Có 35 bạn tham gia đi cắm trại. Cô giáo chia đều các bạn thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn?

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bạn có tất cả, số nhóm được chia) và hỏi gì (số bạn có trong mỗi nhóm), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số bạn có trong mỗi nhóm ta lấy số bạn có tất cả chia cho số nhóm được chia.

Lời giải:

Tóm tắt

Có: 35 bạn             

Chia thành: 5 nhóm

Mỗi nhóm: … bạn?

Bài giải

Mỗi nhóm có số bạn là:

35 : 5 = 7 (bạn)

Đáp số: 7 bạn.

Toán lớp 2 trang 29 Bài 4: Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

Toán lớp 2 trang 28, 29 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Phương pháp giải:

Thực hiện lần lượt từng phép tính theo chiều mũi tên từ trái sang phải.

Lời giải:

a) Ta có:   10 : 5 = 2  ;      2 × 1 = 2.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 28, 29 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 6)

b) Ta có:   5 × 1 = 5  ;     5 × 8 = 40.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 28, 29 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 27, 28 Luyện tập 1…

Toán lớp 2 trang 29, 30 Luyện tập 3…

Toán lớp 2 trang 30, 31 Luyện tập 4…

Toán lớp 2 trang 32 Luyện tập 5…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *