Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 29, 30 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 29, 30 Luyện tập 3 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 29, 30 Luyện tập 3

Toán lớp 2 trang 29 Bài 1: a) Tìm bông hoa cho ong đậu.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 29, 30 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 29, 30 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức (ảnh 8)

b) Bông hoa nào có nhiều ong đậu nhất?

Phương pháp giải:

a) Tính kết quả của phép tính ghi trên từng con ong, rồi tìm bông hoa ghi số là kết quả của phép tính đó.

b) Dựa vào kết quả ở câu a để tìm bông hoa có nhiều ong đậu nhất.

Lời giải:

a) Ta có:

5 × 2 = 10        50 : 5 = 10          5 : 5 = 1

20 : 2 = 10        2 × 5 = 10          2 : 2 = 1

10 : 5 = 2          4 : 2 = 2

Vậy mỗi con ong đậu vào bông hoa tương ứng như sau:

Toán lớp 2 trang 29, 30 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức (ảnh 7)

b) Dựa vào kết quả ở câu a ta thấy:

– Có 4 con ong đậu ở bông hoa ghi số 10.

– Có 2 con ong đậu ở bông hoa ghi số 1.

– Có 2 con ong đậu ở bông hoa ghi số 2.

Mà: 4 > 2.

Vậy bông hoa ghi số 10 có nhiều ong đậu nhất.

Toán lớp 2 trang 29 Bài 2: Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

Toán lớp 2 trang 29, 30 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Phương pháp giải:

Dựa vào phép nhân, phép chia đã học để tìm số thích hợp thay cho dấu “?”. Chẳng hạn ý 1 câu a, ta có 2 × 1 = 2, do đó số thích hợp cần điền là 1.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 29, 30 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Toán lớp 2 trang 30 Bài 3: Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

Toán lớp 2 trang 29, 30 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Phương pháp giải:

Thực hiện lần lượt từng phép tính theo chiều mũi tên từ trái sang phải.

Lời giải:

a) Ta có:       4 : 2 = 2  ;

2 × 1 = 2 ;                     2 × 6 =12.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 29, 30 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

b) Ta có:   50 : 5 = 10 ;

10 : 2 = 5 ;                    5 × 4 = 20.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 29, 30 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 30 Bài 4: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống.

Toán lớp 2 trang 29, 30 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Tính kết quả của các phép tính, so sánh các kết quả đó theo yêu cầu, rồi chọn dấu (>, <, =) thích hợp với dấu “?”.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 29, 30 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 27, 28 Luyện tập 1…

Toán lớp 2 trang 28, 29 Luyện tập 2…

Toán lớp 2 trang 30, 31 Luyện tập 4…

Toán lớp 2 trang 32 Luyện tập 5…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88