Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 32, 33 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 32, 33 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

Toán lớp 2 trang 32 Bài 1: Tính:

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 32, 33 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 32, 33 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 5)

Phương pháp giải:

Quan sát tranh vẽ và hướng dẫn cách tính trong bóng nói, từ đó tìm được kết quả các phép tính đã cho.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 32, 33 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 4)

Toán lớp 2 trang 33 Bài 2: Tính:

Toán lớp 2 trang 32, 33 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Để tính 12 – 7 ta tách 7 = 2 + 5; sau đó lấy 12 – 2 = 10 rồi lấy 10 – 5 để tìm kết quả cuối cùng của phép tính.

Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 32, 33 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 33 Bài 3: Tính:

13 – 5                  14 – 6                   15 – 8 

13 – 7                  14 – 9                   15 – 6

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính bằng cách “tách số” tương tự như bài 1, bài 2.

Lời giải:

13 – 5 = 8                   14 – 6 = 8                    15 – 8 = 7

13 – 7 = 6                   14 – 9 = 5                    15 – 6 = 9

Toán lớp 2 trang 33 Bài 4: Cửa hàng có 11 bộ đồ chơi lắp ghép hình, cửa hàng bán đi 3 bộ. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu bộ đồ chơi lắp ghép hình?

Toán lớp 2 trang 32, 33 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 1)

Phép tính: 

Trả lời: Cửa hàng còn lại  bộ đồ chơi lắp ghép hình.

Phương pháp giải:

Để tìm số bộ đồ chơi lắp ghép hình cửa hàng còn lại ta lấy số bộ đồ chơi lắp ghép hình ban đầu cửa hàng có trừ đi số bộ đồ chơi lắp ghép hình cửa hàng đã bán đi, hay ta thực hiện phép tính 11 – 3.

Lời giải:

Phép tính: 11 – 3 = 8.

Trả lời: Cửa hàng còn lại 8 bộ đồ chơi lắp ghép hình.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *