Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 41, 42 Luyện tập | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 41, 42 Luyện tập sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 41, 42 Luyện tập

Toán lớp 2 trang 41 Bài 1: Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 41, 42 Luyện tập | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 41,42 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát tranh, đếm số khay bánh, từ đó tìm được số chiếc bánh (hình ảnh khay có 10 chiếc bánh giúp ta liên hệ tới khái niệm “10 chiếc bánh là 1 chục bánh”, từ đó hình thành các số 10, 20, 30, …, 100).

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 41,42 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Toán lớp 2 trang 42 Bài 2: Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Mỗi lọ kẹo có 100 viên kẹo.

Toán lớp 2 trang 41,42 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 4)

• Có Toán lớp 2 trang 41,42 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 2) lọ kẹo.

• Có tất cả Toán lớp 2 trang 41,42 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 2) viên kẹo.

Toán lớp 2 trang 41,42 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 3)

• Có Toán lớp 2 trang 41,42 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 2) lọ kẹo.

• Có tất cả Toán lớp 2 trang 41,42 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 2) viên kẹo.

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát tranh, đếm số lọ kẹo, từ đó tìm được số viên kẹo (hình ảnh lọ có 100 viên kẹo giúp ta liên hệ tới khái niệm “100 viên kẹo là 1 trăm viên kẹo”, từ đó hình thành các số 100, 200, 300, …, 1000).

Lời giải:

a) • Có 4 lọ kẹo.

   • Có tất cả 400 viên kẹo.

b) • Có 7 lọ kẹo.

   • Có tất cả 700 viên kẹo.

Toán lớp 2 trang 42 Bài 3: Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Phương pháp giải:

Để viết số có hai chữ số, ta viết số chục trước rồi viết số đơn vị sau.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 42 Bài 4: Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Biết:

• 1 hộp nhỏ đựng 10 chiếc bánh;

• 1 hộp to đựng 100 chiếc bánh.

a) Hôm qua, Rô-bốt bán được 4 hộp to, tức là bán được Toán lớp 2 trang 41,42 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 1) chiếc bánh.

b) Hôm nay, Rô-bốt bán được 8 hộp nhỏ, tức là bán được Toán lớp 2 trang 41,42 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 1) chiếc bánh.

Phương pháp giải:

Đếm số theo số chục, số trăm:

– Hình ảnh hộp nhỏ đựng 10 chiếc bánh giúp ta liên hệ tới khái niệm “10 chiếc bánh là 1 chục bánh”, từ đó hình thành các số 10, 20, 30, …, 100.

– Hình ảnh hộp to có 100 chiếc giúp ta liên hệ tới khái niệm “100 chiếc bánh là 1 trăm chiếc bánh”, từ đó hình thành các số 100, 200, 300, …, 1000.

Lời giải:

• 1 hộp nhỏ đựng 10 chiếc bánh;

• 1 hộp to đựng 100 chiếc bánh

a) Hôm qua, Rô-bốt bán được 4 hộp to, tức là bán được 400 chiếc bánh.

b) Hôm nay, Rô-bốt bán được 8 hộp nhỏ, tức là bán được 80 chiếc bánh.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 41 Hoạt động…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88