Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 44, 45 Luyện tập | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 44, 45 Luyện tập hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Luyện tập

Toán lớp 2 trang 44 Bài 1: Lúc đầu trên sân có 6 bạn đang chơi, sau đó có thêm 5 bạn đi đến. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu bạn?

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 44, 45 Luyện tập | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 44, 45 Luyện tập | Cánh diều (ảnh 4)

Bài giải

 

Trên sân có tất cả số bạn là:

(bạn)

Đáp số:

bạn.

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bạn lúc đầu có trên sân, số bạn đi đến thêm) và hỏi gì (số bạn có tất cả trên sân), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số bạn có tất cả trên sân ta lấy số bạn lúc đầu có trên sân cộng với số bạn đi đến thêm. 

Lời giải:

Tóm tắt

Có: 6 bạn               

Có thêm: 5 bạn       

Có tất cả:  bạn 

Bài giải

Trên sân có tất cả số bạn là:

6 + 5 = 11 (bạn)

Đáp số: 11 bạn.

Toán lớp 2 trang 44 Bài 2: Cường có 12 quả bóng, Cường cho em 5 quả. Hỏi Cường còn lại bao nhiêu quả bóng?

Toán lớp 2 trang 44, 45 Luyện tập | Cánh diều (ảnh 3)

Bài giải

Cường còn lại số quả bóng là:

 (quả)

Đáp số:  quả bóng.

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số quả bóng Cường có, số quả bóng Cường cho em) và hỏi gì (số quả bóng Cường còn lại), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số quả bóng Cường còn lại ta lấy số quả bóng Cường có trừ đi số quả bóng Cường cho em.

Lời giải:

Tóm tắt

Có: 12 quả bóng          

Cho em: 5 quả bóng     

Còn lại:  quả bóng

Bài giải

Cường còn lại số quả bóng là:

12  – 5 = 7 (quả)

Đáp số: 7 quả bóng.

Toán lớp 2 trang 45 Bài 3: Tham dự cuộc thi viết về chủ đề “Em yêu biển đảo Việt Nam”, đội Hải Âu có 25 bài dự thi, đội Chim Én có 30 bài dự thi. Hỏi hai đội có tất cả bao nhiêu bài dự thi?

Toán lớp 2 trang 44, 45 Luyện tập | Cánh diều (ảnh 2)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bài dự thi của đội Hải Âu, số bài dự thi của đội Chim Én) và hỏi gì (số bài dự thi của cả hai đội), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số bài dự thi của cả hai đội ta lấy số bài dự thi của đội Hải Âu cộng với số bài dự thi của đội Chim Én.

Lời giải

Tóm tắt

Đội Hải Âu: 25 bài dự thi   

Đội Chim Én: 30 bài dự thi

Có tất cả:  bài dự thi

Bài giải

Cả hai đội có tất cả số bài dự thi là:

25 + 30 = 55 (bài)

Đáp số: 55 bài dự thi.

Toán lớp 2 trang 45 Bài 4: Lớp 2B trồng 12 khóm hoa, trong đó có 3 khóm đã nở hoa. Hỏi còn bao nhiêu khóm chưa nở hoa?

Toán lớp 2 trang 44, 45 Luyện tập | Cánh diều (ảnh 1)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số khóm hoa đã trồng, số khóm hoa đã nở) và hỏi gì (số khóm hoa chưa nở), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số khóm hoa chưa nở ta lấy số khóm hoa đã trồng trừ đi số khóm hoa đã nở.

Lời giải:

Tóm tắt

Trồng: 12 khóm hoa              

Đã nở hoa: 3 khóm hoa         

Chưa nở hoa:  khóm hoa

Bài giải

Còn lại số khóm hoa chưa nở là:

12 – 3 = 9 (khóm)

Đáp số: 9 khóm hoa.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *