Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 49 Luyện tập | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 49 Luyện tập hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Luyện tập

Toán lớp 2 trang 49 Bài 1: Phương có 12 con thú nhồi bông, Tú có nhiều hơn Phương 3 con. Hỏi Tú có mấy con thú nhồi bông?

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 49 Luyện tập | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 49 Luyện tập | Cánh diều (ảnh 2)

Bài giải

Tủ có Số con thú nhồi bông là:

 (con)

Đáp số:  con thú nhồi bông.

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số con thú nhồi bông Phương có, số con thú ngồi bông Tú có nhiều hơn Phương) và hỏi gì (số con thú nhồi bông Tú có), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số con thú nhồi bông Tú có ta lấy số con thú nhồi bông Phương có cộng với số con thú ngồi bông Tú có nhiều hơn Phương.

Lời giải:

Tóm tắt

Phương có: 12 con thú nhồi bông

Tú nhiều hơn Phương: 3 con        

Tú có:  con thú nhồi bông    

Bài giải

Tú có số con thú nhồi bông là:

12 + 3 = 15 (con)

Đáp số: 15 con thú nhồi bông.

Toán lớp 2 trang 49 Bài 2: Huyền cắt được 17 bông hoa, Thuỷ cắt được ít hơn Huyền 9 bông. Hỏi Thủy cắt được bao nhiêu bông hoa?

Toán lớp 2 trang 49 Luyện tập | Cánh diều (ảnh 1)

Bài giải

Thuỷ cắt được số bông hoa là:

 (bông)

Đáp số:  bông hoa.

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bông hoa Huyền cắt được, số bông hoa Thủy cắt được ít hơn Huyền) và hỏi gì (số bông hoa Thủy cắt được), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số bông hoa Thủy cắt được ta lấy số bông hoa Huyền cắt được trừ đi số bông hoa Thủy cắt được ít hơn Huyền.

Lời giải:

Tóm tắt

Thủy cắt: 17 bông hoa                 

Thủy cắt ít hơn Huyền: 9 bông hoa

Thủy cắt:  bông hoa            

Bài giải

Thủy cắt được số bông hoa là:

17 – 9 = 8 (bông)

Đáp số: 8 bông hoa.

Toán lớp 2 trang 49 Bài 3:

Minh có 24 bưu ảnh, Tuấn có nhiều hơn Minh 10 bưu ảnh. Hỏi Tuấn có bao nhiêu bưu ảnh?

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bưu ảnh Minh có, số bưu ảnh Tuấn có nhiều hơn Minh) và hỏi gì (số bưu ảnh Tuấn có), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số bưu ảnh Tuấn có ta lấy số bưu ảnh Minh có cộng với số bưu ảnh Tuấn có nhiều hơn Minh.

Lời giải:

Tóm tắt

Minh có: 24 bưu ảnh                       

Tuấn có nhiều hơn Minh: 10 bưu ảnh

Tuấn có:  bưu ảnh                  

Bài giải

Tuấn có số bưu ảnh là:

24 + 10 = 34 (bưu ảnh)

Đáp số: 34 bưu ảnh.

Toán lớp 2 trang 49 Bài 4:

Trong phòng tập thể dục có 11 chiếc máy chạy bộ, số ghế nằm đẩy tạ ít hơn số máy chạy bộ là 4 chiếc ghế. Hỏi phòng tập thể dục có bao nhiêu chiếc ghế nằm đẩy tạ?

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số chiếc máy chạy bộ, số chiếc ghế nằm đẩy tạ ít hơn số máy chạy bộ) và hỏi gì (số chiếc ghế nằm đẩy tạ), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm chiếc ghế nằm đẩy tạ ta lấy số chiếc máy chạy bộ trừ đi số ghế nằm đẩy tạ ít hơn số máy chạy bộ.

Lời giải:

Tóm tắt

Máy chạy bộ: 11 chiếc                     

Ghế nằm đẩy tạ ít hơn máy chạy bộ: 4 chiếc

Ghế nằm đẩy tạ:  chiếc              

Bài giải

Phòng tập thể dục có số chiếc ghế nằm đẩy tạ là”

11 – 4 = 7 (chiếc)

Đáp số: 7 chiếc ghế nằm đẩy tạ.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *