Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 6, 7, 8 Phép nhân | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 6, 7, 8 Phép nhân hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Phép nhân

Toán lớp 2 trang 6 Bài 1: Xem hình rồi nói (theo mẫu):

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 6, 7, 8 Phép nhân | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 6, 7, 8 Phép nhân | Cánh diều (ảnh 1)

Toán lớp 2 trang 6, 7, 8 Phép nhân | Cánh diều (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 6, 7, 8 Phép nhân | Cánh diều (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Đếm số chiếc khóa trong mỗi chùm và số chùm khóa trong hình.

– Đếm số chiếc kem trong mỗi nhóm và số nhóm trong hình.

– Đếm số chiếc cốc trên mỗi đĩa và số chiếc đĩa.

– Điền số còn thiếu vào phép nhân cho thích hợp.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 6, 7, 8 Phép nhân | Cánh diều (ảnh 4)

Toán lớp 2 trang 6, 7, 8 Phép nhân | Cánh diều (ảnh 5)

Toán lớp 2 trang 7 Bài 2: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):

a) 2 + 2 + 2 = 6   b) 10 + 10 + 10 + 10 = 40

c) 9 + 9 = 18        d) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30

Phương pháp giải:

– Đếm các số hạng bằng nhau trong mỗi tổng đã cho

– Phép cộng các số hạng bằng nhau được chuyển thành phép nhân theo công thức 

[số hạng] × [số số hạng giống nhau]

Lời giải:

a) 2 + 2 + 2 = 6   b) 10 + 10 + 10 + 10 = 40

    2 × 3 = 6              10 × 4 = 40

c) 9 + 9 = 18       d) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30

    9 × 2 = 18           5 × 6 = 30

 

Toán lớp 2 trang 7 Bài 3: Chọn tổng ứng với phép nhân:

Phương pháp giải:

Nối phép nhân bên trái tương ứng với một tổng các số hạng bằng nhau.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 6, 7, 8 Phép nhân | Cánh diều (ảnh 6)

Toán lớp 2 trang 8 Bài 4: Nêu phép tính nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Phương pháp giải:

– Đếm số con gà trong mỗi nhóm và số nhóm rồi viết phép nhân thích hợp.

– Đếm số người trong mỗi cặp và số cặp rồi viết phép nhân thích hợp.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 6, 7, 8 Phép nhân | Cánh diều (ảnh 7)

Toán lớp 2 trang 8 Bài 5:  Xem tranh rồi nêu một tình huống có phép nhân:

Toán lớp 2 trang 6, 7, 8 Phép nhân | Cánh diều (ảnh 8)

Phương pháp giải:

– Đếm số lọ hoa và số bông hoa trong mỗi lọ từ đó tính được số bông hoa.

– Đếm số đĩa quýt trên bàn và số quýt trên mỗi đĩa từ đó tính được số quả quýt.

– Đếm số cặp bánh chưng trong hình từ đó tính số chiếc bánh chưng.

Lời giải:

Tình huống 1: Mẹ có 2 bình hoa, mỗi bình có 5 bông nên số bông hoa là 2 × 5 = 10 bông.

Tình huống 2: Mẹ có 4 đĩa quýt, mỗi đĩa có 5 quả nên số quýt là 4 × 5 = 20 quả

Tình huống 3: Mẹ có 3 cặp bánh chưng, mỗi cặp có 2 chiếc nên số bánh chưng là 3 × 2 = 6 chiếc bánh.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *