Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 79 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 79 Luyện tập 3 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 79 Luyện tập 3

Toán lớp 2 trang 79 Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 79 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức

38 + 52                                  15 + 15

67 + 17                                  72 + 19

Phương pháp giải:

– Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Tính : Cộng lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải:

+385290                                     +151530

+671784                                     +721991

Toán lớp 2 trang 79 Bài 2: Câu nào đúng, câu nào sai?

Toán lớp 2 trang 79 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Phương pháp giải:

Thực hiện tính kết quả phép tính trên khinh khí cầu, sau đó so sánh kết quả để xem khinh khí cầu có được buộc với kết quả của nó hay không rồi viết Đ, S thích hợp vào ô có dấu “?”.

Lời giải:

Ta có:           67 + 14 = 81 ;

58 + 19 = 77 ;                       49 + 48 = 97.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 79 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Toán lớp 2 trang 79 Bài 3: Tìm số thích hợp.

Toán lớp 2 trang 79 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi tìm số ghi ở mỗi con cừu có dấu “?”.

Lời giải:

Ta có:

a) 45 + 27 = 72 ;                72 + 19 = 91.

b) 45 + 19 = 64 ;                64 + 27 = 91.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 79 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 79 Bài 4: Nam có 57 viên bi. Mai cho Nam thêm 15 viên bi. Hỏi lúc này Nam có bao nhiêu viên bi?

Toán lớp 2 trang 79 Luyện tập 3 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số viên bi lúc đầu Nam có, số viên bi Mai cho Nam) và hỏi gì (số viên bi Nam có tất cả), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số viên bi Nam có tất cả ta lấy số viên bi lúc đầu Nam có cộng với số viên bi Mai cho Nam.

Lời giải:

Tóm tắt

Nam có: 57 viên bi

Mai cho Nam thêm: 15 viên bi

Nam có tất cả: … viên bi?

Bài giải

Nam có tất cả số viên bi là:

57 + 15 = 72 (viên bi)

Đáp số: 72 viên bi.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 76 Hoạt động…

Toán lớp 2 trang 77, 78 Luyện tập 1…

Toán lớp 2 trang 78 Luyện tập 2…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *