Học TậpLớp 5

Toán lớp 5 trang 11, 12, 13 Bài 3 (Kết nối tri thức): Ôn tập phân số

Thầy cô biên soạn và giới thiệu lời giải Toán lớp 5 trang 11, 12, 13 Bài 3 (Kết nối tri thức): Ôn tập phân số hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi sgk Toán lớp 5 Bài 1 từ đó học tốt môn Toán lớp 5.

Giải sgk Toán lớp 5 trang 11, 12, 13 Bài 3 (Kết nối tri thức): Ôn tập phân số

Luyện tập 1 Câu 1

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 11, 12, 13 Bài 3 (Kết nối tri thức): Ôn tập phân số

Câu hỏi 1 trang 11 SGK Toán 5 Tập 1:

Viết rồi đọc phân số chỉ số phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây.

Lời giải:

– Hình A: 38

Đọc là: Ba phần tám tám                                                                                                                   

– Hình B: 16

Đọc là: Một phần sáu

– Hình C: 59

Đọc là: Năm phần chín     

Luyện tập 1 Câu 2

Câu hỏi 2 trang 11 SGK Toán 5 Tập 1:

a) Số?

b) Rút gọn các phân số: 1824;5642;7290.

Lời giải:

a)

b) 1824=18:624:6=34

5642=56:742:7=86=43

7290=72:990:9=810=45

Luyện tập 1 Câu 3

Câu hỏi 3 trang 11 SGK Toán 5 Tập 1:

Chọn câu trả lời đúng.

Lời giải:

a) Phân số 79 là phân số tối giản. Chọn C.

b) 35 bằng phân số chỉ phần đã tô màu của hình B. Chọn B.

Luyện tập 1 Câu 4

Câu hỏi 4 trang 12 SGK Toán 5 Tập 1:

Quy đồng mẫu số các phân số.

a) 95và 2140                                                        

b) 1730và 5390                                                         

c) 13;712và 3548

Lời giải:

a) 95và 2140

95=9×85×8=7240

b) 1730và 5390

1730=17×330×3=5190

c) 13;712và 3548

13=1×163×16=1648;712=7×412×4=2848

Luyện tập 1 Câu 5

Câu hỏi 5 trang 12 SGK Toán 5 Tập 1:

Tính.

6×12×1717×4×20

Lời giải:

6×12×1717×4×20=2×3×4×3×1717×4×10×2=910

Luyện tập 2 Câu 1

Câu hỏi 1 trang 12 SGK Toán 5 Tập 1: >, <, = ?

Lời giải:

Luyện tập 2 Câu 2

Câu hỏi 2 trang 12 SGK Toán 5 Tập 1:

Chọn câu trả lời đúng.

Lời giải:

a) 3129>1 (Phân số 3129 có tử số lớn hơn mẫu số)

Chọn B

b) 1228=12:428:4=37

Ta có 37<47 nên 1228<47

Chọn D

c) 58=5×48×4=2032. Ta có 2532>2032

Chọn B

Luyện tập 2 Câu 3

Câu hỏi 3 trang 12 SGK Toán 5 Tập 1:

Cho các phân số 34;712;2016;1924. Viết các phân số đã cho theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Lời giải:

a) Ta có: 2016=20:416:4=54

Chọn mẫu số chung là 24. Quy đồng mẫu số các phân số ta có:

34=1824;712=1424;54=3024

Ta có1424<1824<1924<3024hay 712<34<1924<2016.

Các phân số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 712;34;1924;2016

b) Các phân số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 2016;1924;34;712

Luyện tập 2 Câu 4

Câu hỏi 4 trang 13 SGK Toán 5 Tập 1:

Cho biết số học sinh khối 5 tham gia các môn thể thao ở Câu lạc bộ thể thao của một số trường tiểu học như sau:

Trong các môn thể thao trên, môn nào được học sinh khối 5 của trường tiểu học đó tham gia nhiều nhất?

Lời giải:

Ta có: 13=515;25=615;15=315

Vì 315<415<515<615 nên 15<415<13<25

Vậy trong các môn thể thao trên, môn bóng đá được học sinh khối 5 của trường tiểu học đó tham gia nhiều nhất.

Luyện tập 2 Câu 5

Câu hỏi 5 trang 13 SGK Toán 5 Tập 1:

Đố em!

Số?

Lời giải:

Ta có: 38<48và 48<47 nên số cần điền là số 4.

Xem thêm các bài giải sgk Toán lớp 5 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88Sunwin