Học TậpLớp 5

Toán lớp 5 trang 9, 10 Bài 2 (Kết nối tri thức): Ôn tập các phép tính với số tự nhiên

Thầy cô biên soạn và giới thiệu lời giải Toán lớp 5 trang 9, 10 Bài 2 (Kết nối tri thức): Ôn tập các phép tính với số tự nhiên hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi sgk Toán lớp 5 Bài 2 từ đó học tốt môn Toán lớp 5.

Giải sgk Toán lớp 5 trang 9, 10 Bài 2 (Kết nối tri thức): Ôn tập các phép tính với số tự nhiên

Câu hỏi 1 trang 9 SGK Toán 5 Tập 1:

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 9, 10 Bài 2 (Kết nối tri thức): Ôn tập các phép tính với số tự nhiên

Đặt tính rồi tính.

Lời giải:

Luyện tập 1 Câu 2

Câu hỏi 2 trang 9 SGK Toán 5 Tập 1:

Không thực hiện phép tính, hãy tìm các cặp biểu thức có giá trị bằng nhau.

Lời giải:

483 + 5 109 = 5 109 + 483

45 x 999 = 999 x 45

875 + 500 + 500 = 871 + (500 + 500)
2 x 75 + 2 x 25 = 2 x (75 + 25)           

Luyện tập 1 Câu 3

Câu hỏi 3 trang 9 SGK Toán 5 Tập 1:

Mai mua hai gói bim bim hết số tiền là 18 000 đồng. Trong đó, gói bim bim cua có giá hơn gói bim bim mực là 4 000 đồng. Tính giá tiền mỗi gói bim bim Mai đã mua.

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

Giá tiền bim bim cua là:

(18 000 + 4 000) : 2 = 11 000 (đồng)

Giá tiền bim bim mực là:

11 000 – 4 000 = 7 000 (đồng)

Đáp số: bim bim cua: 11 000 đồng; bim bim mực 7 000 đồng.

Luyện tập 1 Câu 4

Câu hỏi 4 trang 9 SGK Toán 5 tập 1:

Tính tổng tất cả các số trong hình bên bằng cách thuận tiện.

Lời giải:

400 + 500 + 300 + 600 + 280 + 510 + 100 + 500 + 490 + 900 + 720 + 700

= (400 + 600) + (500 + 500) + (300 + 700) + (280 + 720) + (510 + 490) + (100 + 900)

= 1 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000

= 6 000

Luyện tập 2 Câu 1

Câu hỏi 1 trang 10 SGK Toán 5 Tập 1:

Tính giá trị của biểu thức.

Lời giải:

a) 3 713 – 200 x 5 = 3 713 – 1 000

                            = 2 713

b) 1 500 + (750 + 250) : 2 = 1 500 + 1 000 : 2

                                         = 1 500 – 500

                                         = 1 000

Luyện tập 2 Câu 2

Câu hỏi 2 trang 10 SGK Toán 5 Tập 1:

Tìm chữ số thích hợp.

Lời giải:

Luyện tập 2 Câu 3

Câu hỏi 3 trang 10 SGK Toán 5 Tập 1:

Tính bằng cách thuận tiện.

Lời giải:

a) 25 x 99 x 4 = (25 x 4) x 99

                    = 100 x 99

                    = 9 900

b) 2 025 x 17 + 83 x 2 025 = 2 025 x (17 + 83)

                                            = 2 025 x 100

                                            = 202 500

Luyện tập 2 Câu 4

Câu hỏi 4 trang 10 SGK Toán 5 Tập 1:

Rô-bốt đã bán bốn bức tranh với giá tiền tương ứng như hình dưới đây.

Hỏi trung bình mỗi bức tranh của Rô-bốt có giá bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Trung bình mỗi bức tranh của Rô-bốt có giá tiền là:

(85 500 + 150 000 + 425 000 + 55 500) : 4 = 179 000 (đồng)

Đáp số: 179 000 đồng

Luyện tập 2 Câu 5

Câu hỏi 5 trang 10 SGK Toán 5 Tập 1:

Bác Ba chia 525 kg gạo vào các túi, mỗi túi 15 kg.

a) Hỏi 7 túi như vậy có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

b) Biết rằng bác Ba bán mỗi túi gạo đó với giá 250 000 đồng. Hỏi bác Ba thu được bao nhiêu tiền khi bán hết số gạo đó?

Lời giải:

Tóm tắt

Có: 525 kg gạo

1 túi: 15 kg

a) 7 túi: ? kg

b) 1 túi: 250 000 đồng

Thu được: ? đồng

Bài giải

a)                                                            Số ki-lô-gam gạo trong 7 túi là:

15 x 7 = 105 (kg)

b)                                                         Số túi gạo bác Ba chia được là:

525 : 15 = 35 (túi)

Bác Ba thu được số tiền là:

250 000 x 35 = 8 750 000 (đồng)

Đáp số: 8 750 000 đồng

Xem thêm các bài giải sgk Toán lớp 5 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88Sunwin