Học TậpLớp 5

Toán lớp 5 trang 6, 7, 8 Bài 1 (Kết nối tri thức): Ôn tập các số tự nhiên

Thầy cô biên soạn và giới thiệu lời giải Toán lớp 5 trang 6, 7, 8 Bài 1 (Kết nối tri thức): Ôn tập các số tự nhiên hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi sgk Toán lớp 5 Bài 1 từ đó học tốt môn Toán lớp 5.

Giải sgk Toán lớp 5 trang 6, 7, 8 Bài 1 (Kết nối tri thức): Ôn tập các số tự nhiên

Câu hỏi 1 trang 6 SGK Toán 5 Tập 1:

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 6, 7, 8 Bài 1 (Kết nối tri thức): Ôn tập các số tự nhiên

Viết số và đọc số (theo mẫu).

Lời giải:

Câu hỏi 2 trang 6 SGK Toán 5 Tập 1:

Số?

Lời giải:

a) 504 842 = 500 000 + 4 000 + 800 + 40 + 2

b) 1 730 539 = 1 000 000 + 700 000 + 30 000 + 500 + 39 + 9

c) 26 400 500 = 20 000 000 + 6 000 000 + 400 000 + 500    

Luyện tập 1 Câu 3

Câu hỏi 3 trang 6 SGK Toán 5 Tập 1:

Rô-bốt có thói quen viết các số biểu diễn ngày, tháng, năm liên tiếp nhau để được một số tự nhiên có nhiều chữ số. Ví dụ, ngày 30 tháng 4 năm 1975, Rô-bốt sẽ viết được số 3 041 975.

a) Hỏi với ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Rô-bốt sẽ viết được số nào?

b) Hãy cho biết giá trị của từng chữ số 2 trong số mà Rô-bốt đã viết ở câu a.

Lời giải:

a) Với ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2024, Rô-bốt sẽ viết được số 20 112 024.

Lưu ý: Em viết số tương ứng với năm hiện tại.

b) Giá trị của từng số 2 trong số 20 112 024 lần lượt từ trái sang phải là: 20 000 000, 2 000, 20.

Luyện tập 1 Câu 4

Câu hỏi 4 trang 7 SGK Toán 5 Tập 1:

Ba số chẵn liên tiếp được viết vào 3 chiếc mũ, mỗi chiếc mũ được viết một số. Việt, Nam và Rô-bốt, mỗi bạn đội một chiếc mũ trên. Rô-bốt nhìn thấy số được viết trên mũ của Việt và Nam là 2 032 và 2 028. Hỏi chiếc mũ mà Rô-bốt đang đội được viết số nào?

Lời giải:

Ta có ba số chẵn liên tiếp được viết vào 3 chiếc mũ.

Số được viết trên mũ của Việt và Nam là 2 032 và 2 028.

Vậy số được viết trên mũ của Rô-bốt là 2 030.

Luyện tập 2 Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 7 SGK Toán 5 Tập 1:

Chọn câu trả lời đúng:

a) Đỉnh núi nào dưới đây cao nhất?

b) Bộ đồ chơi nào dưới đây có giá tiền thấp nhất?

Lời giải:

a) Ta có: 986m < 8 848m < 25 000m.

Vậy đỉnh núi Ô-lim-pớt Mon là đỉnh núi cao nhất.

Chọn đáp án C.

b) Ta có: 195 000 đồng < 1 175 000 đồng < 2 000 000 đồng.

Vậy ô tô gỗ có giá tiền nhỏ nhất.

Chọn đáp án A.

Luyện tập 2 Câu 2

Câu hỏi 2 trang 8 SGK Toán 5 Tập 1:

Trong bốn năm, một cửa hàng bán được số sản phẩm và đã thống kê như bảng số liệu dưới đây.

a) Nêu số sản phẩm cửa hàng bán được mỗi năm.

b) Năm nào cửa hàng bán được nhiều sản phẩm nhất? Năm nào cửa hàng bán được ít sản phẩm nhất?

Lời giải:

a) Năm 2020, cửa hàng bán được 2 873 sản phẩm.

Năm 2021, cửa hàng bán được 2 837 sản phẩm.

Năm 2022, cửa hàng bán được 3 293 sản phẩm.

Năm 2023, cửa hàng bán được 3 018 sản phẩm.

b) Năm 2022 cửa hàng bán được nhiều sản phẩm nhất. Năm 2021 cửa hàng bán được ít sản phẩm nhất.

Luyện tập 2 Câu 3

Câu hỏi 3 trang 8 SGK Toán 5 Tập 1:

Cuối ngày, người bán hàng nói rằng: “Doanh thu cả ngày của cửa hàng được khoảng 2 500 000 đồng”. Thực tế doanh thu cả ngày của cửa hàng là 2 545 000 đồng.

a) Hỏi người bán hàng đã làm tròn doanh thu đến hàng nào?

b) Hãy làm tròn doanh thu thực tế của cửa hàng đến hàng chục nghìn.

Lời giải:

a) Doanh thu của cửa hàng đã được làm tròn là 2 500 000 đồng.

Vậy người bán hàng đã làm tròn doanh thu đến hàng trăm nghìn.

b) Doanh thu thực tế của cửa hàng khi làm tròn đến hàng chục nghìn là 2 550 000 đồng. (vì chữ số hàng nghìn là 5 làm tròn lên)

Câu hỏi 4 trang 8 SGK Toán 5 Tập 1:

Rô-bốt lập số 863 749 bằng các tấm thẻ như hình dưới đây.

Em hãy đổi chỗ 2 tấm thẻ để nhận được một số lẻ lớn nhất.

Lời giải:

– Đổi chỗ tấm thẻ số 9 và thẻ số 8, được số 963 748.

– Đổi chỗ tấm thẻ số 3 và thẻ số 8, ta được số là 968 743.

Vậy số tìm được là 968 743

Xem thêm các bài giải sgk Toán lớp 5 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88Sunwin