Học TậpLớp 7

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta hay, ngắn gọn (Cánh diều )

Thầy cô xin giới thiệu TOP 13 mẫu Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta hay nhất, ngắn gọn (Cánh diều ) giúp học sinh lớp 7 nắm được trọng tâm văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta từ đó học tốt môn Ngữ văn 7.

Top 13 mẫu Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (hay nhất)

 Video Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Bạn đang xem: Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta hay, ngắn gọn (Cánh diều )

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (mẫu 1)

“Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” được trích trong “Báo cáo Chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1951 với nội dung bàn về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của nhân dân ta, đó là một sức mạnh to lớn trong các cuộc chiến đấu chống xâm lược. Văn bản đã đưa ra những minh chứng cho tinh thần yêu nước trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc và trong cuộc kháng chiến hiện tại. Đồng thời nêu lên nhiệm vụ phải làm cho tinh thần yêu nước của dân được phát huy mạnh mẽ trong mọi công việc kháng chiến.

Tóm lại tinh thần yêu nước là một truyền thống quí báu cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử mới để được bảo vệ đất nước.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta hay, ngắn gọn (Cánh diều ) (ảnh 2)

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (mẫu 2)

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Lòng yêu nước đó dâng trào mãnh liệt và sôi nổi khi có giặc xâm lược. Tinh thần yêu nước được thể hiện hào hùng qua những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,… Đồng bào ta ngày nay cũng xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước bởi tình yêu nước xuất phát ở mọi lứa tuổi, mọi vùng miền, mọi nghề nghiệp, tuổi tác,.. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý vì vậy bổn phận của chúng ta là trưng bày vẻ đẹp của quý ấy. Đó là nhiệm vụ của tất cả công dân Việt Nam.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (mẫu 3)

Dân tộc Việt Nam có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Mỗi khi có giặc xâm lược, lòng yêu nước lại dâng trào mãnh liệt. Điều đó thể hiện qua các triều đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… Đồng bào ta ngày nay cũng xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. Tình yêu nước xuất phát ở mọi lứa tuổi, vùng miền, nghề nghiệp hay tuổi tác… Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý vì vậy bổn phận của chúng ta là trưng bày vẻ đẹp của quý ấy. Đó là nhiệm vụ của tất cả công dân Việt Nam.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta hay, ngắn gọn (Cánh diều ) (ảnh 3)

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (mẫu 4)

Tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Từ xưa đến này, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng là tinh thần ấy lại kết thành một làn sóng mạnh mẽ. Lịch sử dân tộc đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại của Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi… Ngày này, đồng bào ta cũng xứng đáng với tổ tiên ngày trước. Từ các cụ già đến trẻ nhỏ, từ kiều bào nước ngoài đến đồng bào bị tạm chiếm đều chung một lòng yêu nước ghét giặc. Tinh thần yêu nước giống như các thứ của quý, mà bổn phận của nhân dân là phải làm cho tinh thần ấy đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (mẫu 5)

Bài văn nghị luận “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” khẳng định một chân lí: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta” bằng những dẫn chứng, lập luận đầy sức thuyết phục.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta hay, ngắn gọn (Cánh diều ) (ảnh 4)

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (mẫu 6)

Văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” đã khẳng định lòng yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần đó lại trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trong quá khứ, những vị anh hùng như Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi… đã đứng lên lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi. Đến hiện tại, đồng bào ta cũng xứng đáng với tổ tiên ngày trước. Lòng yêu nước không phân biệt lứa tuổi, nghề nghiệp. Từ các cụ già đến trẻ nhỏ, từ kiều bào nước ngoài đến đồng bào bị tạm chiếm đều chung một lòng yêu nước ghét giặc. Có thể nói tinh thần yêu nước giống như các thứ của quý. Và nhân dân ta phải có trách nhiệm làm cho tinh thần ấy đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (mẫu 7)

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là một truyền thống yêu nước quí báu cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử mới để được bảo vệ đất nước. Với những bằng chứng cụ thể, phong phú, giàu sức thuyết phục trong lịch sử dân tộc và công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bài văn làm sáng tỏ chân lí: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quí báu của ta”.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (mẫu 8)

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước và đó là truyền thống quý báu của dân ta, luôn luôn sôi sục trong lòng mỗi người dân VN. Từ xưa đã có bao vị anh hùng không quản khó khăn, hi sinh tính mạng vì nền độc lập tự do của dân tộc: bà trưng, Bà Triệu,….Rồi ngày nay, tinh thần ấy vẫn đang cháy rực trong lòng mỗi ngưòi dân VN. Các tầng lớp trong xã hội, không kể tuổi tác, giai cấp, địa vị,… tất cả đều hăng say làm việc, ủng hộ chiến trường…… Tinh thần như 1 thứ của quý cần được phát huy và gìn giữ

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (mẫu 9)

“Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” là một tác phẩm ngắn gọn nhưng cô đọng, hàm súc. Hồ Chí Minh đã chứng minh cho người đọc thấy được tinh thần yêu nước của nhân dân ta dù ở quá khứ hay hiện tại.

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta đã được minh chứng qua những trang sử vẻ vang của dân tộc. Nhân dân Việt Nam luôn gìn giữ, phát huy truyền thống cao đẹp ấy. Yêu nước luôn có ở mọi con người, mọi giới tính, mọi miền tổ quốc. Tinh thần ấy hăng hái, nhiệt tình và làm nên chiến thắng trước những kẻ thù ngoại xâm.

Tinh thần yêu nước mãi mãi được gìn giữ và được phát huy trong mọi hoàn cảnh.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (mẫu 10)

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta đã được minh chứng qua những trang sử vẻ vang của dân tộc. Nhân dân Việt Nam luôn gìn giữ, phát huy truyền thống cao đẹp ấy.  Yêu nước luôn có ở mọi con người, mọi giới tính ,mọi miền tổ quốc. Tinh thần ấy hăng hái, nhiệt tình và làm nên chiến thắng trước những kẻ thù ngoại xâm. Tinh thần yêu nước mãi mãi được gìn giữ và được phát huy trong mọi hoàn cảnh.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (mẫu 11)

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” là một tác phẩm ngắn gọn nhưng cô đọng, hàm súc. Hồ Chí Minh đã chứng minh cho người đọc thấy được tinh thần yêu nước của nhân dân ta dù ở quá khứ hay hiện tại.

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta đã được minh chứng qua những trang sử vẻ vang của dân tộc. Nhân dân Việt Nam luôn gìn giữ, phát huy truyền thống cao đẹp ấy. Yêu nước luôn có ở mọi con người, mọi giới tính, mọi miền tổ quốc. Tinh thần ấy hăng hái, nhiệt tình và làm nên chiến thắng trước những kẻ thù ngoại xâm.

Tinh thần yêu nước mãi mãi được gìn giữ và được phát huy trong mọi hoàn cảnh.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (mẫu 12)

Bài văn nghị luận “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” khẳng định một chân lí: dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta.

Lòng yêu nước đó dâng trào mãnh liệt và sôi nổi khi có giặc xâm lược. Tinh thần yêu nước được thể hiện hào hùng qua những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… Đồng bào ta ngày nay cũng xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước bởi tình yêu nước xuất phát ở mọi lứa tuổi, mọi vùng miền, mọi nghề nghiệp, tuổi tác…

Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý vì vậy bổn phận của chúng ta là trưng bày vẻ đẹp của quý ấy. Đó là nhiệm vụ của tất cả công dân Việt Nam.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (mẫu 13)

 Bài văn nghị luận “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” khẳng định một chân lí: dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta.

Lòng yêu nước đó dâng trào mãnh liệt và sôi nổi khi có giặc xâm lược. Tinh thần yêu nước được thể hiện hào hùng qua những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… Đồng bào ta ngày nay cũng xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước bởi tình yêu nước xuất phát ở mọi lứa tuổi, mọi vùng miền, mọi nghề nghiệp, tuổi tác…

Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý vì vậy bổn phận của chúng ta là trưng bày vẻ đẹp của quý ấy. Đó là nhiệm vụ của tất cả công dân Việt Nam.

Bố cục Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Chia văn bản thành 3 phần:

– Phần 1: Từ đầu đến “lũ cướp nước”: Nêu vấn đề nghị luận: Nhận định chung về lòng yêu nước của nhân dân ta.

– Phần 2: Tiếp đến “nơi lòng nồng nàn yêu nước”: Chứng minh lòng yêu nước của nhân dân ta.

– Phần 3: Còn lại: Nhiệm vụ của mọi người.

Nội dung chính Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Lòng yêu nước đó dâng trào mãnh liệt và sôi nổi khi có giặc xâm lược. Tinh thần yêu nước được thể hiện hào hùng qua những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,… Đồng bào ta ngày nay cũng xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước bởi tình yêu nước xuất phát ở mọi lứa tuổi, mọi vùng miền, mọi nghề nghiệp, tuổi tác,.. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý vì vậy bổn phận của chúng ta là trưng bày vẻ đẹp của quý ấy. Đó là nhiệm vụ của tất cả công dân Việt Nam.

Đôi nét về tác giả, tác phẩm

I. Tác giả

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta hay, ngắn gọn (Cánh diều ) (ảnh 1)

– Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 02/09/1969)

– Là vị lãnh tụ tài ba vĩ đại của dân tộc Việt Nam, lại vừa là một nhà thơ xuất sắc.

– Người sinh tại làng Sen Kim Liên – Nghệ An.

– Xuất thân từ một gia đình nho học.

– Ngay từ nhỏ đã được tiếp xúc với tư tưởng cách mạng.

– Người có tấm lòng nhân hậu dễ đồng cảm xúc động, là một người yêu thiên nhiên và yêu con người.

– Tác phẩm tiêu biểu: “Nhật kí trong tù”, thơ chữ hán và tập thơ chữ Nôm, văn chính luận, truyện kí.

⇒ Nhà văn lớn, Danh nhân văn hóa thế giới.

II. Tác phẩm 

1. Thể loạiVăn chính luận

2. Xuất xứVăn bản được trích từ văn kiện, báo cáo chính trịdo Chủ Tịch Hồ Chí Minh trình bày tại Đại hội lần II của Đảng Lao Động Việt Nam. (Nay là Đảng CSVN) tại Việt Bắc 1951

3. Phương thức biểu đạtNghị luận

4. Tóm tắt tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Từ xưa đến này, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng là tinh thần ấy lại kết thành một làn sóng mạnh mẽ. Lịch sử dân tộc đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại của Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi… Ngày này, đồng bào ta cũng xứng đáng với tổ tiên ngày trước. Từ các cụ già đến trẻ nhỏ, từ kiều bào nước ngoài đến đồng bào bị tạm chiếm đều chung một lòng yêu nước ghét giặc. Tinh thần yêu nước giống như các thứ của quý, mà bổn phận của nhân dân là phải làm cho tinh thần ấy đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

5. Bố cục tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

– Chia làm 3 phần

+ Phần 1.  Từ đầu đến…. “lũ cướp nước”: Nhận định chung về lòng yêu nước.

+ Phần 2. Tiếp đến…. “yêu nước”: Những biểu hiện của lòng yêu nước.

+ Phần 3. Phần còn lại: Nhiệm vụ của chúng ta.

6. Giá trị nội dung tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

– Truyền thống yêu nước quý báu của nhân dân ta cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử mới để bảo vệ đất nước.

7. Giá trị nghệ thuật tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

– Xây dựng luận điểm ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng toàn diện, tiêu biểu chọn lọc theo các phương diện: Lứa tuổi, nghề nghiệp, vùng miền.

– Sử dụng từ ngữ dợi hình ảnh (làn sóng, lướt quanh ấn chìm,…) câu văn nghị luận hiệu quả. ( câu có từ quan hệ Từ …….đến….)

– Sử dụng biện pháp liệt kê nêu tên các anh hùng dân tộc trong lịch sử chống ngoại xâm của đất nước, nêu các biểu hiện cảu lòng yêu nước của nhân dân ta.

Xem thêm các bài Tóm tắt Ngữ văn lớp 7 sách Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *