Học TậpLớp 4

35 Bài tập Giây, thế kỉ lớp 4

Bài tập Ôn tập Giây, thế kỉ Toán lớp 4 gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chọn lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện về giây, thế kỉ môn Toán 4.

Bài tập Giây, thế kỉ lớp 4

Bạn đang xem: 35 Bài tập Giây, thế kỉ lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Một thế kỉ bằng

A. 1000 năm

B. 100 năm

C. 200 năm

D. 10 năm

Câu 2: Năm 1801 thuộc thế kỉ thứ mấy?

A. XI

B. XX

C. XVIII

D. XIX

Câu 3: Điền vào chỗ chấm: 5 phút = … giây

A. 1000

B. 5500

C. 300

D. 200

Câu 4: Đinh Bộ Lĩnh (924 – 979) sinh vào ngày Rằm tháng Hai, năm Giáp Thân (924), quê thôn Kim Lư, làng Đại Hữu, châu Đại Hoàng (nay thuộc xã Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình). Hỏi Đinh Bộ Lĩnh sống trong thế kỉ thứ mấy?

A. IX

B. VIII

C. XI

D. X

Câu 5: Năm 2019 thuộc thế kỉ bao nhiêu?

A. 20

B. 19

C. 21

D. 22

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7 phút 23 giây = …. giây.

A. 235

B. 343

C. 443

D. 558

Câu 7: Kinh đô được dời từ Hoa Lư về thành Đại La vào tháng 7 năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

A. X

B. XI

C. XIX

D. XII

Câu 8: Thời Hậu Lê – thời kỳ phân tranh (1533-1788) tồn tại trong hơn 2 thế kỉ là:

A. TK 16;17;18

B. TK 15;16;17

C. TK 17;18

D. TK 15;16

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Nửa thế kỉ = …. năm.

b) 1 phút 36 giây = … giây.

c)  thế kỉ = …. năm.

Câu 2: Trong cuộc thi chạy giữa thỏ và rùa, thỏ chạy hết 12 phút. Rùa chạy hết 13 phút. Hỏi Rùa hay Thỏ chạy nhanh hơn, và nhanh hơn bao nhiêu giây?

Câu 3: Tính

a) 21 giây + 72 giây = …. Giây.

b) 1 thế kỉ + 10 năm = …. năm

c) 15 thế kỉ  = …. năm.

Câu 4: Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ Bến Cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Câu 5: Bác Hồ tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, là nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Lễ kỉ niệm 150 năm ngày sinh của Bác sẽ diễn ra vào năm nào? Năm đó thuộc thế kỉ thứ mấy?

Bài tập Giây, thế kỉ lớp 4

Câu 1: 

a. Kể tên những tháng có: 30 ngày; 31 ngày; 28 hoặc 29 ngày

b. Cho biết: Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày

Các năm không nhuận thì tháng 2 chỉ có 28 ngày

Hỏi: Năm nhuận có bao nhiêu ngày? Năm không nhuận có bao nhiêu ngày?

Trả lời:

a. Tên những tháng có: 30 ngày; 31 ngày; 28 hoặc 29 ngày

Tháng có 30 ngày là: tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11;

Tháng có 31 ngày là: tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12

Tháng có 28 hoặc 29 ngày là: tháng 2

b. Năm nhuận là năm có 366 ngày;

    Năm không nhuận là năm có 365 ngày.

Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Câu 3: a. Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

a. Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

b. Lễ kỉ niệm 600  năm ngày sinh của Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Như vậy Nguyễn Trãi sinh năm nào? Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Trả lời:

a. Quang Trung đại phá quân Thanh vào thế kỉ 18.

b. Nguyễn Trãi sinh vào năm: 1980 – 600 = 1380

Vậy Nguyễn Trãi sinh vào năm 1380, thuộc thế kỉ 14.

Câu 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Đồng hồ chỉ 

A. 9 giờ 8 phút

B. 8 giờ 40 phút

C. 8 giờ 45 phút

D. 9 giờ 40 phút

b. 5 kg 8 g = ?

A. 58 g

B. 508 g

C. 5 008 g

D. 580 g

Trả lời:

a. Khoanh vào đáp án B.

Vì: Nhìn đồng hồ, ta thấy:

Kim giờ của đồng hồ chỉ giữa số 8 và số 9 nên đồng hồ đang chỉ khoảng thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ.

Kim phút của đồng hồ chỉ ở số 8, tức là kém 20 phút nữa là 9 giờ hay 9 giờ kém 20 hay 8 giờ 40 phút.

b. Khoanh vào đáp áp C. 5008 g

Vì 5 kg 8 g = (5 000 + 8) g = 5008 g.

Bài tập Giây, thế kỉ lớp 4

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

2 giờ 5 phút = … phút 4 phút 24 giây = …giây
1/2 giờ = ….phút 1/5 thế kỉ = ….năm
1/3 phút = ….giây 3 thế kỉ = …. năm

Câu 2: Trong cuộc thi bơi 100m, bạn Hà bơi hết 1/5 phút và bạn Lan bơi hết 1/6 phút. Hỏi trong hai bạn, bạn nào bơi nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu giây?

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Thế kỉ XV bắt đầu từ năm ….đến hết năm…..

b) Ông La Phông-ten mất năm 1695. Năm đó thuộc thế kỉ……

c) Chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm 1954. Năm đó thuộc thế kỉ……….Tính đến năm 2020, được …………năm

Đáp án Bài tập Giây, thế kỉ lớp 4

Câu 1:

2 giờ 5 phút = 125 phút 4 phút 24 giây = 264 giây
1/2 giờ = 30 phút 1/5 thế kỉ = 20 năm
1/3 phút = 20 giây 3 thế kỉ = 300 năm

Câu 2:

Đổi 1/5 phút = 12 giây, 1/6 phút = 10 giây

Bạn Lan bơi nhanh hơn bạn Hà số giây là:

12 – 10 = 2 (giây)

Đáp số: Bạn Lan bơi nhanh hơn 2 giây

Câu 3:

a) Thế kỉ XV bắt đầu từ năm 1401 đến hết năm 1500

b) Ông La Phông-ten mất năm 1695. Năm đó thuộc thế kỉ XVII

c) Chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm 1954. Năm đó thuộc thế kỉ XX.Tính đến năm 2020, được 66 năm

Xem thêm bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *