Học TậpLớp 4

Lý thuyết Phép trừ phân số – Toán lớp 4

  Tóm tắt nội dung chính bài Phép trừ phân số lớp 4 môn Toán gồm lý thuyết ngắn gọn, các dạng bài tập về Phân số thập phân điển hình và các ví dụ minh họa giúp học sinh nắm vững kiến thức từ đó biết cách làm bài tập Phép trừ phân số Toán lớp 4. 

Lý thuyết Phép trừ phân số lớp 4

Bạn đang xem: Lý thuyết Phép trừ phân số – Toán lớp 4

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết: 

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đó.

Ví dụ: Tính: 7838

Lời giải:

Ta có: 7838= 738=58

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Trừ hai phân số có cùng mẫu số.

Phương pháp:

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Ví dụ: Phép trừ 1529829 có kết quả bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: 

1529829= 15829=729

Vậy phép trừ 1529829 có kết quả bằng 729 .

Dạng 2: Phép trừ hai phân số khác mẫu số.

Phương pháp:

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đó.

Trường hợp trừ hai phân số khác mẫu số mà mẫu số của phân số thứ nhất chia hết cho mẫu số của phân số thứ hai thì ta quy đồng phân số thứ hai sau đó thực hiện phép trừ hai phân số đó.

Ví dụ 1: Kết quả của phép trừ 4517 bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ví dụ 2: Tính:  4326.

Lời giải:

Ta có: 4326=4313=413=33=1

Ví dụ 3: Kết quả của phép trừ 5134 là một phân số có tử số lớn hơn mẫu số bao nhiêu đơn vị?

Lời giải:

Ta có: 5134=204134=74.

Kết quả của phép trừ  là phân số có tử số bằng 7, mẫu số bằng 4.Tử số lớn hơn mẫu số 7 – 4 = 3 ( đơn vị).

Dạng 3: Toán có lời văn.

Phương pháp:

Bước 1: Đọc và tìm hiểu đề bài.

Bước 2: Tìm cách giải.

Bước 3: Trình bày bài giải và kiểm tra kết quả vừa tìm được.

Ví dụ 1: Một mảnh vườn có 78 diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đó 25 diện tích của mảnh vườn đã trồng hoa. Hỏi diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của mảnh vườn?

Lời giải:

Số phần diện tích trồng cây xanh so với mảnh vườn là:

7825= 35401640=1940

Đáp số:1940

Ví dụ 2: Trong một ngày, thời gian để học toán và học tiếng anh của Minh là 52  giờ, trong đó thời gian học toán của Minh là 32 giờ. Hỏi thời gian học tiếng anh của Minh là bao nhiêu?

Lời giải:

Thời gian học tiếng anh của Minh là:

5232=22=1 ( giờ)

Đáp số: 1 giờ.

Xem thêm các bài tổng hợp lý thuyết Toán lớp 4 đầy đủ, chi tiết khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá