Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 Trang 6, 7 Luyện tập | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Trang 6, 7 Luyện tập sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Giải bài tập Toán lớp 2 Trang 6, 7 Luyện tập

Toán lớp 2 trang 6 Bài 1: Hoàn thành bảng sau (theo mẫu).

Bạn đang xem: Toán lớp 2 Trang 6, 7 Luyện tập | Kết nối tri thức

Toán 2 Trang 6, 7 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

– Trong số có 2 chữ số, chữ số bên phải chỉ số đơn vị, chữ số bên trái chỉ số chục.

– Để đọc các số ta đọc từ trái sang phải.

Lời giải:

Toán 2 Trang 6, 7 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 6 Bài 2: Tìm cà rốt cho thỏ.

Toán 2 Trang 6, 7 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

– Trong số có 2 chữ số, chữ số bên phải chỉ số đơn vị, chữ số bên trái chỉ số chục.

– Để viết các số ta viết từ trái sang phải.

Lời giải:

Số gồm 6 chục và 6 đơn vị được viết là 66.

Số gồm 7 chục và 0 đơn vị được viết là 70.

Số gồm 4 chục và 8 đơn vị được viết là 48.

Vậy ta nối thỏ tương ứng với cà rốt như sau:

Toán 2 Trang 6, 7 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Toán lớp 2 trang 7 Bài 3: Hoàn thành bảng sau (theo mẫu).

Toán 2 Trang 6, 7 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Phương pháp giải:

– Trong số có 2 chữ số, chữ số bên phải chỉ số đơn vị, chữ số bên trái chỉ số chục.

– Để viết hoặc viết các số ta đọc hoặc viết từ trái sang phải.

Lời giải:

Toán 2 Trang 6, 7 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Toán lớp 2 trang 7 Bài 4: a) Tìm những bông hoa ghi số lớn hơn 60.

b) Tìm những bông hoa ghi số bé hơn 50.

c) Tìm những bông hoa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60.

Toán 2 Trang 6, 7 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Phương pháp giải:

Quan sát các số trên bông hoa, so sánh các số, từ đó trả lời các câu hỏi của bài toán.

* Cách so sánh các số có hai chữ số:

– Số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

– Nếu hai số có chữ số hàng chục bằng nhau thì so sánh chữ số hàng đơn vị, số nào có chữ số hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn.

Lời giải:

a) Những bông hoa ghi số lớn hơn 60 là 69; 89.

b) Những bông hoa ghi số bé hơn 50 là 49; 29.

c) Những bông hoa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60 là 51; 58.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 7, 8 Luyện tập…

Toán lớp 2 trang 8, 9 Luyện tập…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *