Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 64, 65 Mét | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 64, 65 Mét hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Mét

Toán lớp 2 trang 64 Bài 1: a) Kể tên một số đồ vật dài hơn 1 m.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 64, 65 Mét | Cánh diều

b) Kể tên một số đồ vật ngắn hơn 1m.

Phương pháp giải:

Quan sát các đồ vật xung quanh em rồi tìm các đồ vật dài hơn 1 m và ngắn hơn 1 m.

Lời giải:

a) Đồ vật dài hơn 1 m là: bảng lớp, cuộn dây, cột cờ, xe bus, ….

b) Đồ vật ngắn hơn 1 m là: bút, thước kẻ, viên phấn, cuốn sách, …

Toán lớp 2 trang 64 Bài 2: a) Tính:

7 m + 3 m                    2 m x 4                        15 m – 9 m                  20 m : 5

b) Số?

Toán lớp 2 trang 64, 65 Mét | Cánh diều (ảnh 8)

Phương pháp giải:

a) Tính nhẩm các phép tính rồi viết đơn vị mét sau kết quả vừa tìm được.

b) Áp dụng cách đổi 1 m = 100 cm, 1 m = 10 dm

Lời giải:

a) 7 m + 3 m = 10 m                            2 m x 4 = 8 m             

    15 m – 9 m = 6 m                            20 m : 5 = 4 m

b)

Toán lớp 2 trang 64, 65 Mét | Cánh diều (ảnh 7)

Toán lớp 2 trang 65 Bài 3: Cuộn dây điện thứ nhất dài 36 m, cuộn dây điện thứ hai ngắn hơn cuộn dây thứ nhất 9 m. Hỏi cuộn dây điện thứ hai dài bao nhiêu mét?

Phương pháp giải:

Độ dài cuộn dây thứ hai = Độ dài cuộn dây thứ nhất – 9 m.

Lời giải:

Độ dài cuộn dây thứ hai là

36 – 9 = 27 (m)

Đáp số: 27 m

Toán lớp 2 trang 65 Bài 4: a) Chọn số đo độ dài thích hợp với mỗi đồ vật sau:

Toán lớp 2 trang 64, 65 Mét | Cánh diều (ảnh 5)

b) Chọn số đo thích hợp:

Toán lớp 2 trang 64, 65 Mét | Cánh diều (ảnh 4)

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình vẽ để xác định các đồ vật có độ dài 1 cm, 1 dm, 1 m cho thích hợp.

b) Quan sát hình vẽ để khoanh vào số đo thích hợp.

Lời giải:

a)

Toán lớp 2 trang 64, 65 Mét | Cánh diều (ảnh 3)

b) 

Toán lớp 2 trang 64, 65 Mét | Cánh diều (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 65 Bài 5: Thực hành: Đo rồi cắt sợi dây có độ dài 1 m, 2 m.

Toán lớp 2 trang 64, 65 Mét | Cánh diều (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Em tự thực hành đo rồi cắt sợi dây có chiều dài 1m, 2 m.

Lời giải:

Em tự thực hành cắt sợ dây có độ dài 1m, 2 m.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *