Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Thu thập – Kiểm đếm

Toán lớp 2 trang 78 Bài 1: Số? 

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập – Kiểm đếm | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập - Kiểm đếm | Cánh diều (ảnh 7)

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, đếm rồi ghi số tương ứng vào ô trống

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập - Kiểm đếm | Cánh diều (ảnh 6)

Toán lớp 2 trang 78 Bài 2: Kiểm đếm số lượng từng loại con vật: châu chấu, chuồn chuồn, bọ rùa và ghi lại kết quả (theo mẫu):

Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập - Kiểm đếm | Cánh diều (ảnh 5)

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, em đếm số châu chấu, chuồn chuồn, bọ rùa rồi ghi lại số lượng mỗi con vật theo mẫu.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập - Kiểm đếm | Cánh diều (ảnh 4)

Toán lớp 2 trang 79 Bài 3: a) Kiểm đếm số lượng từng loại trái cây: na, thanh long, dâu tây, dứa và ghi lại kết quả (theo mẫu):

Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập - Kiểm đếm | Cánh diều (ảnh 3)

b) Trả lời câu hỏi: Loại trái cây nào có nhiều nhất? Loại trái cây nào ít nhất?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, em đếm số quả na, dâu tây, thanh long, dứa rồi ghi lại số lượng mỗi loại quả theo mẫu.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập - Kiểm đếm | Cánh diều (ảnh 2)

b) Dâu tây có nhiều nhất và dứa ít nhất.

Toán lớp 2 trang 79 Bài 4: Một người theo dõi thời tiết đã ghi lại thời tiết trong tháng 6 như sau:

Toán lớp 2 trang 78, 79 Thu thập - Kiểm đếm | Cánh diều (ảnh 1)

a) Hãy kiểm đếm và ghi lại kết quả số ngày nắng, số ngày mưa và số ngày nhiều mây?

b) Nêu nhận xét về số ngày nắng trong tháng trên.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh em hãy đếm và ghi lại kết quả số ngày nắng, số ngày mưa và số ngày nhiều mây. Từ đó rút ra nhận xét về số ngày nắng trong tháng.

Lời giải:

a) Số ngày nắng: 12 ngày

    Số ngày mưa: 8 ngày

    Số ngày nhiều mây: 10 ngày

b) Số ngày nắng trong tháng 6 nhiều hơn số ngày mưa và ngày nhiều mây.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *